CRUSHED SOUNDS BIG BAND

REGON:   368566819    NIP:  8691989040
KRS:  0000696675

E-mail: kontakt@muzykalni.org
Telefon: 605 268 926

Zarząd Stowarzyszenia Muzykalni

PrezesAgnieszka Herbert-Styrna
WiceprezesTomasz Gurgul
SkarbnikJoanna Baczyńska
SekretarzMarzena Gagatek
Koordynator ds. ArtystycznychDariusz Swoszowski
Członek ZarząduAgnieszka Sowa
Członek ZarząduMichał Gurgul

Stowarzyszenie Muzykalni

Pełni podziwu dla pasji naszych młodych artystów, założyliśmy 23 października 2017 roku Stowarzyszenie Muzykalni, które ma za zadanie wspierać działalność Młodzieżowej Orkiestry Crushed Sounds BigBandu i umożliwiać jej rozwój. Młodzi muzycy są bardzo mocno zaangażowani w działalność orkiestry, która pod batutą Pana Dariusza Swoszowskiego (założyciela i kompozytora) daje wiele koncertów, specjalizując się głównie w utworach muzyki filmowej i rozrywkowej.

  Cele stowarzyszenia:

 • wspieranie działalności artystycznej Młodzieżowej Orkiestry Rozrywkowej „Crushed Sounds Big Band”.
 • Zwiększanie społecznej dostępności kultury, z naciskiem na obecność muzyki wśród ludzi młodych, studentów oraz osób wykluczonych społecznie.
 • Wyposażenie muzyków w kompetencje niezbędne do działania w branży kulturalnej w środowisku międzynarodowym.
 • Ożywienie przestrzeni wiejskiej i miejskiej w duchu działań kulturalnych.
 • Wzrost roli kultury muzycznej jako czynnika rozwoju kapitału społecznego i gospodarczego Polski.
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej.
 • Działania na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego.
 • Wspieranie działań zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych, społecznych i kulturalnych oraz religijnych i prozdrowotnych.
 • Podejmowanie działań z zakresu szerokiej profilaktyki wspierania patologii społecznych.